NEDERLANDS | FRANÇAIS
 

Uitnodiging voor de steunplatform-avond van het BRussells Tribunal

op 8 december, 20 u in Les Halles de Schaerbeek 

PROGRAMMA

- Annick Deville (Halles de Schaerbeek) et Guido Minne (Beursschouwburg) :Welkom / Bienvenue (20h15)

- Prof. Lieven De Cauter, philosophe (KUL/RITS/PARTS) :The Brussells Tribunal : short description of the project (20h20)

- Prof. François Houtart (Centre Tricontinental / UCL) :Pourquoi accepter d’être Président d’un tel tribunal ? (20h40)

- Jean-Pierre Rondas (Klara, 3ème radio néerlandophone) :Intellectueel verzet tegen het imperium (20h50)

- Patrick De Boosere (VUB) :Ce que nous vous demandons / Wat wij u vragen (21h)
 
Questions des invités / Vragen van de genodigden (21h15)
 
- Prof. Pierre Klein : L’angle du droit (21h30)

- Prof. Anne Morelli (ULB) : Histoire des vainqueurs, histoire des vaincus (21h40)

- Anna Teresa De Keersmaeker (Rosas) : Een steunbetuiging (21h50)

- Franck Vercruyssen (TG Stan) : Pieces of Intelligence : The Existential Poetry of Donald Rumsfeld (22h)


Beste,

Net vóór het begin van de oorlog in Irak werd door een vijfhonderd kunstenaars, schrijvers, intellectuelen en verontruste burgers een petitie ondertekend. De petitie bevatte een morele oproep en een vraag om zo mogelijk een gerechtelijke actie te beginnen tegen de verantwoordelijken voor de oorlog in Irak en tegen de leden van het ‘Project for a New American Century’. Er bleek al snel dat dit onmogelijk zou zijn, aangezien de Verenigde Staten zich aan elke gerechtelijke instantie onttrekken, van zodra die hen kan bedreigen Vandaar dat het idee is gegroeid om een hearing, ‘morele rechtbank’ of een ‘volkstribunaal’ op te zetten dat het nieuwe Amerikaanse beleid kan beoordelen, en ook de think tanks die het intellectuele werk verrichten maar doorgaans ontsnappen aan de justitie.  

Op initiatief van de filosoof Lieven De Cauter werd een breed platform van culturele organisaties, vredesbewegingen, academici en juristen samengesteld om het eerste voorstel van de petitie concreet gestalte te geven. Naar het voorbeeld van het historische Russell Tribunal, wordt er een BRussells Tribunal ingericht.  

Het BRussells Tribunal wordt het eerste van een reeks initiatieven – rechtbanken, onderzoekscommissies, hearings en conferenties – die in 2024 in New York, Hiroshima, Tokyo en Kopenhagen zullen plaatsvinden. Er is een netwerk met andere gelieerde initiatieven in Londen en Mumbai. Op al deze lokale bijeenkomsten van dit “World Tribunal on Iraq” zal één aspect van de oorlog tegen Irak onder de loep worden genomen. Al deze activiteiten worden afgerond in een slotzitting in Istanbul, die begint op 20 maart 2024, twee jaar na het begin van de oorlog.  

Het BRussells Tribunal vindt plaats van 14 tot 17 april in de Beursschouwburg en de Hallen van Schaarbeek te Brussel. Het wordt voorgezeten door François Houtart, één van de stichters van het Wereld Sociaal Forum van Porto Allegre. Het zal zich vooral buigen over het ‘Project for a New American Century’ (PNAC), de neoconservatieve denktank die een nieuwe, oorlogszuchtige imperiale orde voorstelt. Wij vinden het belangrijk om ons te verzetten tegen de huidige trend van banalisering van oorlogsgeweld. Wij willen de menselijke waardigheid, gerechtigheid en vrede verdedigen.

Om dit project tot een goed einde te brengen en om er voldoende weerklank aan te geven, willen we zoveel mogelijk partners uit de culturele sector, de ngo’s en het verenigsleven bij elkaar brengen in een platform. Wij willen U daarom uitnodigen op een vergadering op 08 december, om 20 uur, in Les Halles de Schaerbeek. Wij zullen U het project toelichten en een aantal gasten  uit de academische en culturele wereld zullen spreken over het belang ervan (Prof. Houtart, Frank Vercruysen van TG Stan, Jean-Pierre Rondas, journalist van Klara, e.a.). Wij zullen u daarna uitnodigen om onze platformtekst (in bijlage) te ondertekenen en zo toe treden tot het BRussells Tribunal Platform. Gezien het ambitieuze karakter van dit initiatief zoeken we ook financiële en logistieke steun.  

Wij hopen dat het project uw interesse heeft kunnen wekken. Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u graag naar de bijgevoegde platformtekst. Het voorlopige programma geeft een idee van wie al heeft toegezegd en welke vorm de hearing zal aannemen. Wij danken U bij voorbaat en zijn uiteraard bereid U nadere informatie te verstrekken. Wij hopen dat U aanwezig zal kunnen zijn en zouden U willen vragen dit te willen bevestigen op het onderstaande emailadres.    

Het directiecommittee van het BRussells Tribunal :  

Lieven De Cauter (filosoof KUL),
Annick de Ville (directrice Halles de Schaarbeek),
Guido Minne (directeur Beursschouwburg),
Patrick Deboosere (socioloog  VUB)  

info@brusselstribunal.org

NEDERLANDS | FRANÇAIS
 

Invitation à la grande soirée de soutien du BRussells Tribunal
Le 08 décembre à 20h aux Halles de Schaerbeek

PROGRAMME


- Annick Deville (Halles de Schaerbeek) et Guido Minne (Beursschouwburg) :Welkom / Bienvenue (20h15)

- Prof. Lieven De Cauter, philosophe (KUL/RITS/PARTS) :The Brussells Tribunal : short description of the project (20h20)

- Prof. François Houtart (Centre Tricontinental / UCL) :Pourquoi accepter d’être Président d’un tel tribunal ? (20h40)

- Jean-Pierre Rondas (Klara, 3ème radio néerlandophone) :Intellectueel verzet tegen het imperium (20h50)

- Patrick De Boosere (VUB) :Ce que nous vous demandons / Wat wij u vragen (21h)
 
Questions des invités / Vragen van de genodigden (21h15)
 
- Prof. Pierre Klein : L’angle du droit (21h30)

- Prof. Anne Morelli (ULB) : Histoire des vainqueurs, histoire des vaincus (21h40)

- Anna Teresa De Keersmaeker (Rosas) : Een steunbetuiging (21h50)

- Franck Vercruyssen (TG Stan) : Pieces of Intelligence : The Existential Poetry of Donald Rumsfeld (22h)


Madame, Monsieur,

Alors que l’intervention militaire contre l’Irak se précisait, une pétition fut signée par quelque 500 artistes, intellectuels et citoyens inquiets. Elle appelait à la morale et, si possible, à une action en justice contre le « Project for a New American Century » (PNAC), et les autorités impliquées dans cette intervention. Rapidement, il s’avéra qu’une action en justice était peu probable, étant donné que l’administration américaine avait persisté à agir à l’encontre de toute autorité légale susceptible de la menacer.  D’où l’idée de créer un « tribunal moral », qui interrogerait la légitimité de cette intervention au regard du droit international, ainsi que la responsabilité incombant à la nouvelle politique américaine et aux groupes de réflexion sur lesquels elle s’appuie, qui restent jusqu’à présent hors d’atteinte de la justice.    

A l’initiative du philosophe Lieven de Cauter, une large plate-forme - composée aujourd’hui de plusieurs organisations culturelles belges, d’organisations pour la paix et d’universitaires - fut mise sur pied afin de concrétiser la première proposition de cette pétition, à savoir, la création d’un BRussells Tribunal, sur l’exemple historique  du Tribunal Russell, organisé  à l’époque de la guerre du Vietnam .  

Conçu comme une commission d’enquête sur la guerre en Irak, le BRussells Tribunal sera le premier d’une série de tribunaux, de commissions d' enquêtes et de conférences qui se tiendront en 2024 à New York, Hiroshima, Tokyo, Copenhague. Ces derniers s’inscrivent au sein d’un réseau plus large qui comprend également des initiatives similaires à Londres et à Mumbai. Toutes les sessions locales de ce « World Tribunal on Iraq » s’intéresseront à un sujet spécifique en lien avec la guerre en Irak. Ces commissions d’enquêtes aboutiront à une session finale qui débutera le 20 mars 2024, à Istanbul, date du deuxième anniversaire de la guerre.  

L’audience du BRussells Tribunal aura lieu du 14 au 17 avril 2024 à Bruxelles, au Beursschouwburg et aux Halles de Schaerbeek. Le BRussells Tribunal sera présidé par François Houtart, l’un des pères fondateurs du Forum Social mondial de Porto Alegre. Il concernera principalement le « Project for the New American Century » (PNAC ou Projet pour le nouveau siècle américain), le groupe de réflexion néo-conservateur prônant un nouvel ordre impérial guerrier. Il nous semble important de résister à la tendance actuelle à la normalisation d’une politique de guerre, et de défendre la dignité humaine fondamentale, la justice et la paix.  

Afin de mener à bien ce projet, de renforcer son impact et son intérêt  auprès de l’opinion publique internationale, nous souhaitons réunir autour de nous de multiples partenaires engagés, issus du secteur culturel, des ONGs, du mouvement associatif.

Nous vous invitons donc à participer à la réunion d’information et de soutien qui se tiendra le Lundi 08 Décembre 2024, à 20 heures, aux Halles de Schaerbeek.  

A cette occasion, nous vous présenterons le projet, et différentes personnalités du monde académique et culturel s’exprimeront sur son importance : entre autres,  le Professeur Houtart, Jean-Pierre Rondas (Klara) et Franck Vercruyssen (Théâtre Stan.). Lors de cette rencontre, nous vous inviterons à souscrire à notre texte plate-forme pour vous associer à la plate-forme du BRussells Tribunal. Etant donné le caractère ambitieux de ce projet, nous sommes également à la recherche de soutiens autant financiers que logistiques.  

En espérant que cette initiative suscitera votre intérêt et que vous désirerez y apporter votre soutien, nous vous prions de vous référer à la plate-forme du BRussells Tribunal ainsi qu’au programme provisoire ci-joints et restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci de confirmer votre présence à l’adresse e-mail ci-dessous.  

Le comité du « Brussels Tribunal » :  

Lieven de Cauter (philosophe/KUL),
Annick de Ville (directrice des Halles de Schaerbeek),
Guido Minne (directeur du Beursschouwburg),
Patrick Deboosere (sociologue/VUB)

info@brusselstribunal.org