The Brussells Award for Solidarity

by Lieven De Cauter on 07-02-2013


Open letter to the Turkish ambassador concerning the case of Ayse Berktay.To the attention of the Turkish Ambassador in Belgium

Brussels, 7 February 2013

Concerning: the case of Ayse Berktay Hacimĭrzaoğlu

Dear Sir Ambassador, Dear Excellency,

I write you concerning the case of Ayse Berktay Hacimĭrzaoğlu. I have done this before but there is a new occasion. In the frame of the upcoming 10th anniversary of the invasion of Iraq, the BRussells Tribunal had the idea to organize a prize: The BRussells Awards for Resistance and Solidarity. After deliberation within our international executive committtee, we decided that the Award for International Solidarity should go to Ayse Berktay. Let me briefly remind you, dear excellency, who she is: she is a translator and political activist, she was one of the co-founders of the World Tribunal on Iraq, the first serious attempt to condemn the illegality and the illegitimacy of the invasion, that is who we met. She was there from the first hour and was one of the main organizers of the culminating session of the World Tribunal in Istanbul, held in the Topkapi Palace in June 2005. Without her, this worldwide action, with 24 sessions all over the planet, might never have come into existence, or at least not in the same way. She incarnated so to speak the World Tribunal on Iraq. 

In October 2011 Ayse was arrested, as you know, and has been held in pre-trial detention in Turkey ever since on charges of terrorism because of her solidarity with the Kurdish people. She was apprehended in the frame of the so-called KCK operations, in which already some 10.000 people have been arrested. Her activities and multiple international travels for the World Tribunal on Iraq are cited in the indictment as proof of her allegedly illegal activities. With this award, dear excellency, we want to protest this Kafkaesque accusation. We request a fair trial, for her and the thousands of Kurdish people in jail. We dare to demand her immediate release, following the examples of Professor Busra Ersanli’s and Ragip Zarakolu’s release from prison during the course of the KCK trials. We really hope Ayse Berktay will be able to come to Brussels in March and collect the award in person. In the name of our organization and all our members and our international network, We call upon you, dear excellency, to do all that is in your power to make sure this comes true. We would be most honoured and grateful if you would receive a delegation of our organization to discuss this most unfortunate case with you. 

Yours Truly

prof. dr. Lieven De Cauter, president of the BRussells Tribunal

 

ps: Underneath the Press release in Turkish. There has been some attention to this in the Turkish press. There has been some attention in Turkey Here are the links: http://www.imc-tv.com/haber-politik-mahpus-ayse-berktaya-brussells-dayanisma-odulu-verildi-6573.html and http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/143931-ayse-berktaya-dayanisma-odulu, please check our website for updates on this).

 


BRussells Tribunal  Ödülleri
 
BRussells  Tribunal olarak, Irak’ın istilasının 10. Yildönümü vesilesiyle, BRussells PEACE Awards adına bir  ödül töreni düzenlemeye karar verdik. Ba�langıçta, BRussells Tribunal, on yıldır gerek Irak  i�galinin yasadı�ılığına, gerek i�gal güçlerinin ve kukla rejiminin ülkede  i�ledikleri suçlara kar�ı çıkan eylemcilerin kurduğu barı�sever bir örgüt  olan Irak Dünya Mahkemesinin ön ayağı olmu�tur.
 
BRussells Tribunal ödül  töreni iki bölümden  ibarettir : biri uluslararası bir eylemciye verilmek üzere  uluslararası dayanı�ma, adaleti ve uluslararası hukuku savunma ödülü.  Diğer ödül ise gösterdiği direni�ten ötürü Irak’lı bir eylemciye takdim  edilecek muhaliflik ödülüdür. Ödül Töreni,  i�galin tam 10.’uncu yıldönümü yani 19 Mart 2013 tarihinde  düzenlenecektir. Ödüllerin sahipleri titiz bir seçim sonucu belli oldu. Bu  yıl, ödül sahiplerinin isimlerini �imdiden kamuoyuyla payla�maya karar  verdik.
 
 Bu seneki  Direni� Ödülü Uday Al Zaidi’ye verilecektir. Irak’ı Kurtarma  Halk  Hareketi ba�kanı olan Al Zaidi, son yıllarda, sayısı 18’i bulan illerin  nerdeyse hepsinde i�gale kar�ı gösterileri düzenleyenler arasında  bulunmu�tur. 31 Aralık  2011 tarihinde, Irak’ı Kurtarma Halk Hareketi « i�galin ikinci yüzüne  kar�ı direnmek için » yeni bir cephe kurma çağrısında bulunmu�tu.  Açıklamada « İ�gal hükümeti hangi sıfat veya hangi �ekil alırsa alsın,  gençlerimiz, son Amerika’lı asker gidinceye kadar sokakları i�gal  edecektir. Aynı  açıklamada Irak halkını, « mezhepçi bir hükümetle, bölünmeye hizmet  eden bir anayasayla biçimlenen i�galin öteki yüzüne kar�ı ve de İran’ın  etkisine kar�ı direnmek üzere » yeni bir cephe açmaya  çağırıyor.

�ii olan  Uday Al Zaidi, düzenlediği gösterilerin mezhepçi bir niteliğe sahip  olmadığını vurguluyor. Bu tavrıyla,  Irak halkının tam bağımsızlığına kavu�mak için birle�me iradesini temsil  ediyor. Dolayısıyla,  on yıldır süren insanlık dı�ı ve yasadı�ı bir i�gale kar�ı direnen Irak  halkını temsil ettiği için BRussells Tribunal olarak bir direni� ödülü vermeye  kararla�tırdık. Uluslararası  Dayanı�ma Ödülü için ise, tercüman ve siyasi aktivist Ay�e Bertay layık  görüldü. Ay�e Bertay  Irak Dünya Mahkemesi kurucularındandır. Russel Vietnam Mahkemesi geleneği  ekseninde tasarlanan bu halk mahkemesi, Irak i�galinin yasadı�ılığı  yargılayıp mahkum eden ilk olu�umdur.
 
Ay�e  Berktay, daha ilk a�amada, haziran 2003 yılında Avrupa Parlementosunda  Bertrand Russel Vakfi tarafindan düzenlenen barı� konferansında  aramızdaydı. Istanbul’un  Topkapı Sarayında düzenlenen Irak Dünya Mahkemesinin son duru�masını  örgütledi. O olmasaydı, 24 celseyi kapsayan dünya çapında bu uluslararası  hukuku savunma eylemi asla örgütlenemezdi, en azından bu �ekilde  örgütlenemezdi.
 
Dolayısıyla,  arkada�ımız Ay�e Berktay Irak Dünya Mahkemesiyle adeta yek vücut  olmu�tur. Ekim 2011  tarihinden bu yana, Kürt halkıyla gösterdiği dayanı�ma nedeniyle, terörizm  suçlamasıyla Türkiye’de tutukludur. 10 bin civarında ki�inin gözaltına  alındığı « KCK » operasyonları kapsamında  tutuklanmı�tır.

Ay�e  Berktay'ın Irak Dünya Mahkemesi  için yaptığı seyahatleri bile  KCK iddianamesinde yasadı�ı faaliyetlerinin kanıtı olarak  gösterildi. Bu  ödülle  BRussells Tribunal olarak bu Kafkavari durumu kınıyoruz. Ay�e Berktay ve hapisteki binlerce Kürt için adil yargılama talep ediyoruz. Profesör Bü�ra  Ersanlı ve Ragıp  Zarakolu gibi Ay�e  Berktay'ın da derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.
Mart ayında,  Ay�e Berktay’ın Brüksel’e gelerek ödülünü elden alabileceğini ümit  ediyoruz.


more information: here

e-mail: [email protected]


Did you find this item worthwhile? Then please consider to support us.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

The BRussells Tribunal is independent and wants to remain independent.


The BRussells Tribunal is an activist think tank and peace organisation with a special focus on Iraq. Read more...

Former Iraqi oil minister Issam Chalabi says that although Iraq is an oil-rich country, it ...

14/5

The "Green Zone" is the common name for the international neighborhood in Baghdad. It was ...

14/5

As violence in Iraq reaches levels not seen in years, untold numbers of Iraqis are once again ...

14/5